ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ – ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΔΑΜΩΝ 10 , ΑΧΑΡΝΩΝ, 13674

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ – ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΑΔΑΜΩΝ 10 , ΑΧΑΡΝΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998179735
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44787307000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-04-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-03-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ - ΓΑΙΑ Α.Ε.
EPEKTASIS - GAIA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΔΑΜΩΝ 10
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Ανάληψη, εκτέλεση, κατασκευή - επισκευή, ανάπλαση, συντήρηση, αναβάθμιση, αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών, κατασκευαστικών έργων και δικτύων, δημοσίων και ιδιωτικών, κοινοφελών ή μη, έργων παραχώρησης, περιβαλλοντικών έργων, έργων υποδομής, οδοποιίας, γεφυρών, λιμένων, συγκοινωνιακών, μεταφορικών μέσων, φραγμάτων, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οπτικών ινών, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων και επεξεργασίας λυμάτων, συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύων ύδρευσης - άρδευσης και μηχανισμών - συστημάτων αφαλάτωσης νερού, συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης, έργων πράσινης ανάπτυξης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, έργων εντός του πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, πλατειών, χώρων αναψυχής και πρασίνου, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης, εν γένει κοινοχρήστων χώρων και κάθε συναφούς έργου και κατασκευής. 2. Συλλογή, διαλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, ανακύκλωση, διάθεση, εξυγίανση, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση – εναλλακτική διαχείριση και αξιοποίηση πάσης φύσεως απορριμμάτων, αποβλήτων, επικινδύνων ή μη, λυμάτων, αδρανών και αχρήστων υλικών, συσκευών και οχημάτων - μηχανημάτων και πάσης φύσεως υλικών και πραγμάτων, καθώς και μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση συστημάτων ατομικής και συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ), μονάδων, μηχανισμών, εγκαταστάσεων και δικτύων για όλα τα παραπάνω. 3. 3.1. Ανάπτυξη, αγορά και πώληση, αξιοποίηση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, μισθωμένων ή μη, κατοικιών ή επαγγελματικών ή άλλου είδους, όπως ενδεικτικώς οικοπέδων, αγροτεμαχίων, κατοικιών – πολυκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, διατηρητέων κτηρίων, κτηρίων γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, υπεραγορών, super markets, πολυκαταστημάτων, εμπορικών κέντρων, κτηρίων βιοτεχνίας – βιομηχανίας, εργοστασίων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων και εν γένει εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων, αποθηκών, Logistics, Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), γυμναστηρίων, σταδίων, κέντρων άθλησης, σχολείων, κλινικών και νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, κτηρίων περίθαλψης, δημοσίων κτηρίων και κτηρίων για την εξυπηρέτηση του κοινού, κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καταστημάτων τροφίμων και ποτών, μπαρ και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κινηματογράφων, θεάτρων και κτηρίων αναψυχής, περιπτέρων, σταθμών αυτοκινήτων, χώρων στάθμευσης, πρατηρίων καυσίμων, αγροτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων. 3.2. Εκμίσθωση, μίσθωση, leasing κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, κατοικιών ή επαγγελματικών ή άλλου είδους. 3.3. Διαχείριση και μεσιτεία κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, μισθωμένων ή μη, κατοικιών ή επαγγελματικών ή άλλου είδους. 3.4. Κατασκευή – ανοικοδόμηση κτηρίων και κτηριακών εγκαταστάσεων για κάθε είδους ακίνητα, ιδιόκτητα ή μη, μισθωμένα ή μη, κατοικίες ή επαγγελματικά ή άλλου είδους. 3.5. Επισκευή, αποκατάσταση στατικότητας, διαρρύθμιση, προσθήκη, μετατροπή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση, αναστήλωση, ενεργειακή αναβάθμιση, φύλαξη, καθαρισμός κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, μισθωμένων ή μη, κατοικιών ή επαγγελματικών ή άλλου είδους. 3.6. Εκτέλεση κάθε απαραίτητης οικοδομικής – κατασκευαστικής ή άλλης τεχνικής και επιστημονικής εργασίας και υπηρεσίας για τους παραπάνω σκοπούς, όπως ενδεικτικώς προετοιμασίας εργοταξίου, κατεδαφίσεων, γεωτρήσεων, επιχρίσεων κονιαμάτων, χτισίματος, ξυλουργικών εργασιών, επενδύσεων δαπέδων και τοίχων, χρωματισμών, τοποθέτησης υαλοπινάκων, κατασκευής στεγών, εργασιών μονώσεως και τοποθέτησης μονωτικών υλικών, εργασιών για την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών. 3.7. Σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή φυσικά πρόσωπα για την χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων κάθε μορφής και τύπου και για την εκμετάλλευση μισθωμένων ακινήτων ή ιδιοχρησιμοποίηση αυτών ή μεταπώληση και αγορά αυτών μετά την αποπληρωμή του μισθώματος. 4. Ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους μελετών, όπως ενδεικτικώς τεχνικών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών, στατικών και στατικής επάρκειας, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και ενεργειακής απόδοσης - ΚΕΝΑΚ, περιβάλλοντος χώρου και φύτευσης, τεχνολογικών, λιμενικών έργων, συγκοινωνιακών έργων, κυκλοφοριακών, μεταφορικών μέσων, ελεγχόμενης στάθμευσης, χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυμοτομικών, κτηματολογικών, εδαφολογικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδρολογικών - υδρογεωλογικών, γεωργικών, εγγείων βελτιώσεων, χημικών - χημικοτεχνικών, μεταλλευτικών, δασικών, αλιευτικών, πληροφορικής και δικτύων, οικονομικών και οικονομοτεχνικών, εμπορικών, κοινωνικών, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και κάθε συναφούς μελέτης και μελετητικής υπηρεσίας. 5. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή παντός είδους οικοδομικών υλικών, ξυλείας και κάθε υλικού και προϊόντος απαραίτητου για την ανοικοδόμηση και κατασκευή οποιασδήποτε κτηριακής εγκατάστασης και των μερών της. 6. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, προώθηση και μεταποίηση αλουμινίου και πάσης φύσεως προϊόντων – παραγώγων αλουμινίου, σιδήρου και δομικών υλικών, προκατασκευασμένων κτισμάτων, πλαισίων, εγκαταστάσεων και panels – φύλλων από αλουμίνιο ή από άλλα υλικά, συστημάτων τοιχοποιίας και κουφωμάτων, εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, κάγκελων, εξαρτημάτων, υαλοπινάκων, καθώς και διαμεσολάβηση, αντιπροσώπευση, πρακτορεία, μεσιτεία για τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες. 7. Εμπορία, ανάπτυξη, έρευνα, μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, κατασκευή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση συστημάτων και αυτοματισμών διαχείρισης, ελέγχου και ανάκτησης ενέργειας, τύπου Integrated Building Management Systems (IBMS), Building Energy Management Systems (BEMS), Building Management Systems (BMS), ΚΝΧ και κάθε συναφούς ή παρεμφερούς συστήματος, αυτοματισμού και τεχνολογίας, συστημάτων – μονάδων - συσσωρευτών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, φορτιστών - ταχυφορτιστών οχημάτων καθώς και όλων των μερών, εξαρτημάτων, λογισμικού, αναλωσίμων, ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία όλων των παραπάνω συστημάτων. 8. Εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, μηχανημάτων και οχημάτων οικοδομικών εργασιών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υδραυλικών υλικών, προϊόντων, εξαρτημάτων, δικτύων και εγκαταστάσεων, κλιματιστικών προϊόντων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, τηλεπικοινωνιακών δικτύων - κέντρων και δικτύων δεδομένων (Computer Room / Data Center) και του σχετικού εξοπλισμού τους, ειδών και προϊόντων φωτισμού, αντλιών, λεβήτων, γεννητριών, εξοπλισμού για ηλεκτρικούς σταθμούς – υποσταθμούς, ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών πινάκων, κοπτικών μηχανημάτων, τόρνων, εξοπλισμού για αυτοματισμούς, μετασχηματιστών, συστημάτων πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, μηχανημάτων και εξοπλισμού για βιομηχανική – βιοτεχνική παραγωγή, γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων και μηχανημάτων, εξοπλισμού, συστημάτων και μηχανημάτων για δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτρισμού, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, αφαλάτωσης νερού, ανακύκλωσης και συλλογής – επεξεργασίας – διαχείρισης - αποθήκευσης απορριμμάτων, αποβλήτων, υλικών και πραγμάτων και παντός συναφούς είδους. 9. Εμπορία, ανάπτυξη, έρευνα, μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, κατασκευή, εγκατάσταση, εκμετάλλευση, προβολή, προώθηση, διαφήμιση, εκμίσθωση – μίσθωση και leasing, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, διαμεσολάβηση, αντιπροσώπευση, πρακτορεία, διανομή και μεσιτεία προϊόντων λογισμικού (software) και hardware, συστημάτων και προϊόντων πληροφορικής και μηχανογράφησης, προϊόντων τεχνολογίας, εφαρμογών διαδικτύου, διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστοσελίδων, δικτυακών πυλών (web portals), προϊόντων αυτοματισμού και ρομποτικής, προγραμμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών, προϊόντων Μ2Μ (Machine to Machine), τηλεμετρίας, προϊόντων, εφαρμογών και συστημάτων του Διαδικτύου των Πραγμάτων (internet of things), ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων όπως εκτυπωτών, fax, scanner, οθονών, ηχείων, καμερών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων κ.λπ., αναλωσίμων ειδών, πληροφοριακών συστημάτων, προϊόντων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οπτικών ινών και προϊόντων δικτύων οπτικών ινών, τηλεφωνικών συσκευών και εν γένει προϊόντων και δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων και παντός συναφούς με τα παραπάνω είδους, καθώς και παροχή κάθε υπηρεσίας τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τεχνογνωσίας (Know-How) και εν γένει οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίας σχετικής με τα ανωτέρω. 10. Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τεχνολογίας της πληροφορίας, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους, υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, προώθηση, διαφήμιση και marketing μέσω διαδικτύου, δημιουργία και εκμετάλλευση διαδικτυακών πλατφορμών και ιστοσελίδων για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης, δημοσίων σχέσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επιμόρφωσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), ανάπτυξης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και συναφών θεμάτων. 11. 11.1. Παραγωγή, συμπαραγωγή, αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους, όπως ενδεικτικά ηλιακή, ηλιοθερμική, αιολική, γεωθερμική, υδάτινη και ενέργεια βιομάζας. 11.2. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, ίδρυση, λειτουργία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, αιολικών πάρκων, ηλιοθερμοηλεκτρικών σταθμών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα, βιομάζα και εν γένει μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους, έργων παραγωγής βιομάζας, έργων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, σταθμών συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εκπόνηση πάσης φύσεως ενεργειακών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και τεχνολογικών μελετών και ερευνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 11.3. Ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών προϊόντων 11.4. Εμπορία, αντιπροσώπευση και πρακτορεία με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω αντικείμενα ή συναφή με αυτά. 11.5. Ανάπτυξη και μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 11.6. Άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας σχετικής ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και κινητών και της συμμετοχής με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης και συνεργασία με αυτές. 12. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, παντός είδους αγαθών και προϊόντων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, καθώς και παροχή σχετικών υπηρεσιών, αντιπροσώπευση, διαμεσολάβηση, πρακτορεία και μεσιτεία για αυτά τα αγαθά και προϊόντα. 13. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων τους, ειδών δώρου, παιχνιδιών και σχολικών ειδών, γραφικής ύλης και μηχανογραφικού υλικού, επίπλων και μικροεπίπλων, ειδών κιγκαλερίας, χαλιών και ταπήτων, φωτιστικών, εξοπλισμού και μηχανών - μηχανημάτων ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων, γραφείων και κατοικιών, εξοπλισμού κήπων, εργαλείων κάθε είδους, χρωμάτων και ειδών χρωματοπωλείου, δομικών και μονωτικών υλικών, ειδών υγιεινής και πλακιδίων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων, σχοινιών, ενδυμάτων, υποδημάτων, λευκών ειδών, υφασμάτων, κουρτινών, ταπετσαριών, υαλικών, ειδών πορσελάνης, μαγειρικών σκευών, ειδών κατασκήνωσης, ειδών αυτοκινήτου, ειδών για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ιδρυμάτων και κάθε συναφούς με όλα τα ανωτέρω προϊόντος και υλικού. 14. 14.1. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή ειδών οικιακής χρήσης, τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, χυμών, καπνού, εδώδιμων προϊόντων, φρούτων, λαχανικών και εσπεριδοειδών, κρεάτων και προϊόντων κρέατος, ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, σαλιγκαριών, γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, αλόης, άλατος και άλμης, πάσης φύσεως βιολογικών προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, ζάχαρης, καφέ, κακάο, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής, τσαγιού, μπαχαρικών, δημητριακών και προϊόντων δημητριακών, εν γένει ειδών διατροφής και ειδών SUPER MARKET, συμπληρωμάτων διατροφής, βοτάνων, αρωμάτων, φυτών και προϊόντων καρυκευτικών – αρωματικών – θεραπευτικών – φαρμακευτικών, προϊόντων κάνναβης φαρμακευτικής ή μη σύμφωνα με το νόμο, χαρτικών και ειδών χάρτου, καλλυντικών και ειδών προσωπικής περιποίησης και ατομικής χρήσης, ειδών καθαρισμού, απορρυπαντικών και παντός συναφούς είδους. 14.2. Άσκηση επιχείρησης βιοτεχνίας, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και διάθεση όλων των παραπάνω. 14.3. Ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων και μονάδων καλλιέργειας, επεξεργασίας και εξευγενισμού - επεξεργασίας αυτών, εφοδιασμένων με τον απαραίτητο σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, καθώς και ίδρυση και εκμετάλλευση συστηματικών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιχειρηματικής μορφής. 15. Ίδρυση, λειτουργία, αγορά, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης, χώρων μαζικής εστίασης, εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων, περιπτέρων, καφετεριών, μπαρ, χώρων πάσης φύσεως εκδηλώσεων, θεματικών πάρκων και πάρκων αναψυχής, καταστημάτων τροφίμων και ποτών, super markets, καταστημάτων τροφοδοσίας και catering, χώρων εκδηλώσεων και γενικά άσκηση επιχείρησης στον τομέα της διασκέδασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας και στον τομέα των τροφίμων και ποτών. 16. Χρήση και εκμετάλλευση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμνών και ποταμών κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται από το Δημόσιο, Ε.Ο.Τ., άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τους αρμόδιους φορείς ή με άλλο τρόπο, όπως η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει, μίσθωση, χρήση, εκμετάλλευση και λειτουργία αναψυκτηρίων, περιπτέρων, καντινών, τροχήλατων ή μη, ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων, θαλασσίων μέσων αναψυχής, θαλασσίων σπορ – αθλημάτων, ναυαγοσωστών και κάθε συναφούς δραστηριότητας που εντάσσεται στους παραπάνω χώρους, καθώς και εμπορία εξοπλισμού και προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για όλα τα παραπάνω. 17. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή οργάνων, προϊόντων και εξοπλισμού γυμναστικής και αθλημάτων, ταπήτων πάσης φύσεως για στάδια, γυμναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδών αθλητικής ένδυσης και υπόδησης και εν γένει αθλητικών ειδών, εξοπλισμού και προϊόντων για παιδικές χαρές, παιδότοπους και βρεφονηπιακούς σταθμούς και παντός συναφούς είδους. 18. 18.1. Παραγωγή, συμπαραγωγή, δημιουργία, διαχείριση, διανομή και εμπορική εκμετάλλευση καλλιτεχνικών έργων και εν γένει καλλιτεχνικών δημιουργημάτων κάθε μορφής (μουσικών, εικαστικών, θεατρικών, συγγραφικών, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, ραδιοφωνικών, διαδικτυακών, φωτογραφικών κ.λπ.), τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών προγραμμάτων και εκπομπών, διαφημιστικών ταινιών και μηνυμάτων, εκπαιδευτικών ταινιών, μουσικών προωθητικών ταινιών (video clips), ταινιών κινουμένων σχεδίων, οπτικών σημάτων, ειδησεογραφικού υλικού, έτοιμων σκηνών (stock footage), κάθε είδους οπτικοακουστικών έργων και προγραμμάτων και κάθε συναφούς έργου και αντικειμένου. 18.2. Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων (STUDIOS) για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και εκπομπών κάθε είδους, καθώς και εργαστηρίων ήχου. 18.3. Διαχείριση και εκμετάλλευση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και κάθε άλλου δικαιώματος (ROYALTIES). 18.4. Εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή βιντεοταινιών, δίσκων, κασετών μαγνητοφώνου, βιντεοδίσκων, βιντεοκασετών, μαγνητοταινιών, ψηφιακών δίσκων (CD) και γενικά κάθε υλικού φορέα ήχου, εικόνας και ηλεκτρονικών δεδομένων που υπάρχει ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. 18.5. Αγορά, πώληση και εκμετάλλευση χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο κ.λπ.), σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. 18.6. Άσκηση επιχείρησης για την οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλ, gala, εκθέσεων και κάθε άλλης εκδήλωσης. 19. Διοργάνωση, εκμετάλλευση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και συναφών συνεδρίων, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος (χορηγίες, ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα κ.λπ.), καθώς και εκμετάλλευση και διαχείριση δικαιωμάτων αθλητών, αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, αθλητικών σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων, ομοσπονδιών και εν γένει νομικών προσώπων με αντικείμενο τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 20. Μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακαδημιών, αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων, σχολών πολεμικών τεχνών και συναφών δραστηριοτήτων. 21. 21.1. Σχεδίαση, οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, διαχείριση και εκμετάλλευση από την εταιρεία τυχερών - τεχνικών παιχνιδιών και διαδικτυακού καζίνο είτε στην Ελληνική Επικράτεια είτε σε χώρες του εξωτερικού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 21.2. Τεχνική – επιχειρησιακή και λειτουργική υποστήριξη για την διοργάνωση και διαχείριση τυχερών - τεχνικών παιχνιδιών και διαδικτυακού καζίνο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 21.3. Τεχνολογική υποστήριξη των τυχερών - τεχνικών παιχνιδιών και διαδικτυακού καζίνο με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικά ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας στα σημεία διεξαγωγής, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τηλεπληροφορικής, του διαδικτύου κ.α. 21.4. Εκτυπωτικές εργασίες για την εκτύπωση των δελτίων και λοιπών εντύπων των τυχερών - τεχνικών παιχνιδιών. 22. Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων, χώρων σταθμεύσεως οχημάτων (parking), εμπορία υγρών καυσίμων, παροχή υπηρεσιών σε οικίες και πολυκατοικίες, όπως ενδεικτικά έκδοση κοινοχρήστων, επισκευές και συντηρήσεις λεβητοστασίων, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, πώληση ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων, χημικών προϊόντων, παραγώγων πετρελαίου και συναφών ειδών, ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, μίνι μάρκετ (mini market), καντινών, καταστημάτων πωλήσεως ειδών αυτοκινητιστή και γενικώς υπηρεσιών και ειδών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του διερχόμενου αυτοκινητιστή. 23. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, κατασκευή, μεταποίηση, αντιπροσώπευση, πρακτορεία, μεσιτεία πρώτων υλών και προϊόντων χάρτου, παντός τύπου χάρτου, χάρτινων συσκευασιών, χαρτοκιβωτίων, ειδών παραγομένων από χαρτί και κάθε συναφούς είδους. 24. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, η διαμεσολάβηση, αντιπροσώπευση, πρακτορεία, μεσιτεία, μίσθωση, εκμίσθωση, leasing πάσης φύσεως ιατρικών, χειρουργικών, απεικονιστικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων, συσκευών, λογισμικών και εξαρτημάτων, υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και ιατρικών/φαρμακευτικών/παραφαρμακευτικών ειδών, μασκών, αντισηπτικών προϊόντων και υλών, ειδών για τον εξοπλισμό αναρρωτηρίων και ιατρικού εξοπλισμού, όπως κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, βάσεις, οθόνες, ατομικά ερμάρια, επίδεσμοι, ιατρικά γάντια, ουροδοχεία, πατερίτσες, βαμβάκι, βελόνες, σύριγγες, φλεβοκαθετήρες και παντός συναφούς είδους, ειδών για τον εξοπλισμό αποθηκών και αποδυτηρίων, όπως ράφια, ερμάρια, ψυγεία για αποθήκευση ιατρικών/φαρμακευτικών ειδών, ειδών καθαριότητας και ειδών προσωπικής υγιεινής, ειδών ένδυσης και υπόδησης και ειδών γενικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 25. Ίδρυση, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, διαχείριση διαγνωστικών, απεικονιστικών, θεραπευτικών και ιατρικών κέντρων – επιχειρήσεων και κάθε συναφούς επιχείρησης. 26. Εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή ειδών κυνηγιού, κυνηγετικών όπλων και όπλων σκοποβολής, φυσιγγίων, σφαιρών και παντός συναφούς είδους. 27. Παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και αγορά με leasing ή μίσθωση αυτοκινήτων, πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξοπλισμού. 28. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία - κατεργασία, μεταποίηση, κατασκευή και προώθηση μετάλλων και μεταλλευμάτων πολύτιμων ή μη, σιδηρούχων και μη μεταλλευμάτων, μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων, μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού και ορείχαλκου, σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές ή ακατέργαστων ή κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων, δοκών, ράβδων, σωληνών, αγωγών, καλωδίων, profiles, φύλλων έλασης σφυρηλατημένων ή μη και κάθε συναφούς προϊόντος και εξαρτήματος από σίδηρο, χάλυβα κραματοποιημένο ή μη ή ανοξείδωτο ή από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο και μετάλλευμα για κατασκευές ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, χονδροσυρμάτων θερμής έλασης σε περιελιγμένα πηνία, σιδηροχρώμιου, αλουμινίου, αλουμινόχαρτου και κάθε συναφούς ή άλλου μετάλλου, μεταλλεύματος, στοιχείου, υλικού, εξαρτήματος και προϊόντος. 29. Εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία - κατεργασία, μεταποίηση, κατασκευή και προώθηση, πολύτιμων λίθων, καθώς και χρυσού, λευκόχρυσου (πλατίνας), αργύρου, επιχρυσωμένων – επιπλατινωμένων – επαργυρωμένων μετάλλων, χαλκού, νικέλιου, ψευδάργυρου, κασσίτερου, μολύβδου, σε οποιαδήποτε μορφή, πρωτογενή ή ακατέργαστη ή κατεργασμένη ή ημικατεργασμένη ή σε σκόνη ή σε ψήγματα, καθώς και φύλλων, ράβδων, ταινιών, πλακών, καλωδίων, αγωγών, οπτικών ινών και κάθε άλλου προϊόντος και εξαρτήματος που περιέχουν τις παραπάνω ύλες – μέταλλα ή οποιοδήποτε άλλο μετάλλευμα ή μέταλλο, πολύτιμο ή μη, ημιπολύτιμο ή μη. 30. Εμπορία, αγορά και πώληση χονδρικώς και λιανικώς, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή - δημιουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μουσικών οργάνων, παραδοσιακών, εκκλησιαστικών και ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών και των συναφών μερών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και εξοπλισμού τους, συλλεκτικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών και εν γένει έργων τέχνης, ιερογραφιών, εκκλησιαστικών εικόνων και εκκλησιαστικών ειδών, μουσικής σε έντυπη μορφή (παρτιτούρων), νομισμάτων, λιρών και μεταλλίων, χρυσών ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό, γραμματοσήμων. 31. Αγορά, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση επενδυτικών, χρηματοοικονομικών – χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αξιών, άυλων αξιών, αγαθών και χρεογράφων, όπως τραπεζικών ομολόγων, κινητών αξιών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων, μετοχών, παροχή υπηρεσιών αργυραμοιβού και ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών σχετικά με την λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών, τις χρηματιστηριακές αξίες και εμπορεύματα, τις συναλλαγές και την μεσιτεία συμβάσεων, αγαθών και χρεογράφων, την επεξεργασία και εκκαθάριση συναλλαγών χρεογράφων, τις τραπεζικές επενδύσεις, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, την αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών επενδυτικών – χρηματοπιστωτικών προϊόντων και συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών ταμείων, παροχή υπηρεσιών χρηματιστή, ασφαλιστικού πράκτορα – συμβούλου, εκτιμητή και μεσίτη ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων, καθώς και διαχείριση και εκμετάλλευση κεφαλαίων, funds, εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), καταπιστευμάτων (trusts), εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.). 32. Παροχή και εκμετάλλευση τουριστικών, ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών και εργασιών, υπηρεσιών έκδοσης και πρακτόρευσης εισιτηρίων εσωτερικού – εξωτερικού, καθώς και υπηρεσιών φύλαξης (security). 33. Εκτυπωτικές εργασίες, εκδόσεις εφημερίδων, βιβλίων και παντός είδους εντύπων και περιοδικών. 34. Παροχή και εκμετάλλευση διαφημιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών προώθησης, προβολής, marketing, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας και κάθε συναφούς υπηρεσίας οποιουδήποτε αντικειμένου και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και αγορά, πώληση και διαχείριση διαφημιστικού χώρου και χρόνου για τους σκοπούς αυτούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. 35. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών, τεχνικών, διαχείρισης, τεχνολογίας ή άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο και στα αντικείμενα των σκοπών της εταιρείας, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης έργων και επιχειρήσεων, στρατηγικός, επιχειρηματικός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, αξιολόγηση έργων, μελέτες, αναλύσεις και έρευνα αγοράς, ανίχνευση και ανάλυση αναγκών, εξεύρεση ευκαιριών, ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών, ανάπτυξη πλάνων μάρκετινγκ, οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός – ανασχεδιασμός, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση αυτή, ανάληψη της διοίκησης, διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία επιχειρήσεων και έργων πάσης φύσεως και εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management), καθώς και παροχή κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας. 36. Παροχή υπηρεσιών και δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών συμβούλων. 37. Παροχή υπηρεσιών και δραστηριότητες για την Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο, την Κυβέρνηση, την περίθαλψη – υγεία και κάθε κοινωνικής υπηρεσίας και δραστηριότητας. 38. Παροχή, διάθεση και εκμετάλλευση υπηρεσιών τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (Know-How) και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και σεμιναρίων σε τρίτους. 39. Mελέτη, οργάνωση, διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων δικαιόχρησης (franchising). 40. Παροχή υπηρεσιών εμπορικής αντιπροσώπευσης. 41. Έκδοση εντύπων σχετικών με την προώθηση των πωλήσεων, την προβολή της εικόνας της εταιρείας, παροχή υπηρεσιών και αγαθών με το σύστημα έκδοσης και χορήγησης διατακτικών (vouchers), συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την έκδοση πιστωτικών καρτών που φέρουν το σήμα της εταιρείας. 42. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις που προκηρύσσονται από οποιοδήποτε φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα για έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες. 43. Κάθε άλλη πράξη ή δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας, εμπίπτει αυτονόητα στους σκοπούς της εταιρείας, αναγόμενη σε αυτοτελή σκοπό. 2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται: (α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. (β) Να συμμετέχει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό, καθώς και σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων ή στο κεφάλαιο αμοιβαίων κεφαλαίων. (γ) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. (ε) Να συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες (π.χ. νομικοί, μηχανικοί) για την ολοκλήρωση ειδικών έργων με οποιοδήποτε τρόπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43130000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46170000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
56101900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
56292000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
61100000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61200000 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
63990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
78300000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
84110000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
84112100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Δευτερεύουσα
84112900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δευτερεύουσα
84120000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Δευτερεύουσα
84130000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT) Δευτερεύουσα
93210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δευτερεύουσα
93290000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
93291105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση