MEDIASCAPE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΡΑΚΟΥ 23 , ΑΘΗΝΑ, 11742

MEDIASCAPE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΔΡΑΚΟΥ 23 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999381345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6276301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-05-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-05-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEDIASCAPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΡΑΚΟΥ 23
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που σχετίζονται με τη μελέτη, το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/ ηλεκτρονικών και μικροηλεκτρονικών διατάξεων/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού, βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. 2) Η παραγωγή και διάθεση λογισμικού, διαδικτυακών εφαρμογών και πολυμέσων. Η παροχή πρόσβασης σε δίκτυα δεδομένων. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών συναφών με σχεδίασμά και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής. Η απόκτηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως δικτυακών τόπων (internet sites) και ηλεκτρονικών πυλών (portals). 3) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, ανάλυσης, προγραμματισμού και διαχείρισης σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, επιχειρηματικών διαδικασιών, ολικής ποιότητας. Η υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Η συμμετοχή σε προγράμματα ερευνητικά, αναπτυξιακά και ανταγωνιστικότητας. 4) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως συναφών προς τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ή ανακαίνιση οικοδομικών έργων σε ιδιόκτητα οικόπεδα, καθώς και σε οικόπεδα τρίτων με τη μέθοδο της αντιπαροχής, με σκοπό τη μεταπώληση τους με κέρδος ή την με οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσή τους. 5) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως, συναφών προς την κατασκευή, απόκτηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και ενδεικτικά η εκπόνηση τεχνικών μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κατάρτιση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων, η κατάρτιση εκθέσεων εκτιμήσεων πάσης φύσεως ακινήτων, οι έρευνες αγοράς ακινήτων και μισθωμάτων ακινήτων, η σύναψη μισθώσεων και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων. 6) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως συναφών προς τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ή ανακαίνιση ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατοικίας, γραφείων, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. 7) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως συναφών προς τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, .καθώς και η εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας για ιδίο όφελος ή μεταπώλησή της σε τρίτους. 8) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως συναφών προς τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εκμετάλλευση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 9) Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως συναφών προς το σχεδίασμά, υλοποίηση και εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών ή ενεργειών προώθησης. 10) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους παραπάνω, τομείς. 11) Η αγορά ή μίσθωση έτοιμων επαγγελματικών ή άλλων χώρων κατάλληλων για την εγκατάσταση σε αυτούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ίδιας της εταιρίας των συγγενών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που ο«ν έχουν νομικό ή άλλο δεσμό με την εταιρία. 12) Η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής, καθώς και κάθε άλλου σχετιζόμενου με τις παραπάνω δραστηριότητες προϊόντος, ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων με δραστηριότητες στους ως άνω ή παρεμφερείς τομείς. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο προϊόντων οποιουδήποτε τρίτου που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας. Και γενικά η άσκηση κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης με το σκοπό της εταιρίας, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως και περιεχομένου δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου και εν γένει εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. 13) Η συμμετοχή της εταιρίας, είτε η ίδια μεμονωμένα, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνιστώντας κοινοπραξίες ή εταιρίες οποιοσδήποτε νομικής μορφής και τύπου, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας. 14) Η απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (know-how) σχετικών με τα ανωτέρω, καθώς και η παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιοχρησίας (franchising) και 15) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό, με οποιονδήποτε τύπο μορφής ή συνεργασίας. Τέλος η άσκηση κάθε δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή που ανάγεται στους ανωτέρω τομείς. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί: Α) Να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ΝΠΔΔ ή σε ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα. Β) Να προχωρεί στην ίδρυση θυγατρικών εταιριών και επιχειρήσεων, να προβαίνει στην εξαγορά εν όλω ή εν μέρει άλλων επιχειρήσεων ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οποιοσδήποτε μορφής, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν στο μέλλον, καθώς και σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Γ) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες), είτε σε συνεργασία οποιουδήποτε τύπου και μορφής με οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕ1, καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δ) Να παρέχει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος, το δικαίωμα στους εταίρους ή στο προσωπικό της εταιρίας, που έχουν την ιδιότητα του διπλωματούχου μηχανικού, να υπογράφουν μετά ή άνευ αμοιβής, μελέτες και να προβαίνουν, μετά ή άνευ αμοιβής, σε επιβλέψεις για έργα τα οποία πραγματοποιεί η εταιρία. Ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. ΣΤ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Ζ) Να παρέχει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος, εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κύρια
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
33202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46181902 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
61901005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
62092000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
72191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
72191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
72191900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72192900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση