Ανάλυση ανά ΚΑΔ

Κωδικός Περιγραφή Πλήθος επιχειρήσεων
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 147
45210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 147
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 103
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 72
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 70
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 58
45211000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 57
70120000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 53
40101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 53
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 51
70110000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 46
50300000 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 44
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 44
70121000 ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 43
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 43
45211200 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 43
47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ 40
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 37
40101001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 37
70201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 37
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 35
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 35
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 34
86901502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 32
52421000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 32
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 32
70111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 32
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 31
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 31
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 30
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 29
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ 29
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 29
74140000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 29
70200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 29
51651500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 29
52420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 28
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 27
47788313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 27
70221208 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ 26
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 26
70111100 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 26
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 26
46460000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 26
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 26
51700000 ΑΛΛΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 25
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 25
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 25
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 25
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 24
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 24
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 24
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 23
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 23
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 23
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) 23
52482100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 23
69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 22
51190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 22
51461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 22
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 22
63300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ· ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 21
45211001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) 21
74400000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 21
51641200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 21
85591102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 21
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 21
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 20
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 20
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 20
52480000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 20
74840000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 20
74200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 20
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ 19
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 19
51110000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 19
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 19
46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 18
50402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 18
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) 18
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 18
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 18
47788904 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 18
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 18
52460000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 18
45311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 18
46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 18
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 17
72200000 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 17
47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 17
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 17
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 17
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 17
40100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 17
51651600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17
80420000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 17
80422008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 17
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 16
45215100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 16
70201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16
50301200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16
55101003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 16
69202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 16
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 16
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 16
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16
51650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 16
46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 16
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 16
46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 15
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 15
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 15
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) 15
22110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 15
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ 15
47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 15
51141200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15
98999999 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 15
50100000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 15
72203503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 15
51191002 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ 15
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14
52450000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 14
18220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 14
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 14
47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 14
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 14
52421020 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ 14
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 14
51461222 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 14
65120000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 14
74401000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14
47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ 14
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 14
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 14
51550000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 14
51460000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 14
46421150 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 14
72202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 14
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
51532200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 14
55110000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΛ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 13
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 13
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 13
70121100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 13
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 13
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13
51471500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 13
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 13
52461100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 13
74120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 13
43999001 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 13
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 13
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 12
52481411 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 12
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 12
51451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 12
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 12
46731200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 12
47308101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 12
58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 12
85591303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12
51361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 12
50301216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 12
51461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 12
51541100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 12
47788610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 12
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 12
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12
52440000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 12
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 12
73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 12
46731636 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 12
47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12
47717115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 12
52421019 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 11
01411202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ 11
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 11
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 11
51461211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 11
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 11
74203100 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 11
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 11
74203601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 11
51641100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 11
51541200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 11
52631004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΛΑΣΙΕ) 11
53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 11
46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11
51520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 11
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11
46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11
52451000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 10
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 10
50102100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 10
51532400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10
45402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 10
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) 10
46493300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) 10
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 10
72192906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 10
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 10
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10
74151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10
51530000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10
46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 10
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10
52441200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ, ΠΙΑΤΙΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10
47717146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 10
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 10
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10
51431100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 10
47717150 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10
47918200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 10
70201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 10
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 10
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 10
51473400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 10
52482102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΐΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΐΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 10
46691981 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 10
64301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ) 10
46431108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 10
51331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 10
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10
74141300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10
45311230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 10
86901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 9
49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9
45311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 9
52461200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 9
47590000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9
46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 9
47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 9
47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 9
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 9
52441100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 9
50301230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9
50400000 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 9
47520000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9
51420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 9
72203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 9
74141097 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 9
46461000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9
51532100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 9
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 9
52471100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 9
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9
45321212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9
46481008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 9
51441400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 9
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) 9
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9
52431100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 9
63402004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ 9
51181100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 9
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 9
46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 9
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 9
45211500 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ 9
58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 8
52411100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ "ΜΙΚΡΑ" ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΨΙΛΙΚΑ) 8
67121006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ Η ΜΕΣΙΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 8
52410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 8
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 8
70111200 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 8
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8
45211100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 8
47767905 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 8
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 8
46411315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 8
52212403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8
74401300 ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8
69201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 8
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8
74401200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 8
51471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 8
88911302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 8
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 8
47595000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8
46421204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 8
46691400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 8
51551100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 8
51410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 8
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 8
45321100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8
46731400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 8
52461500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 8
46461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 8
61201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 8
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 8
52430000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 8
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 8
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 8
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 8
85591911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 8
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 8
51472200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 8
51522100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 8
52421001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 8
64191204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 8
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 8
47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7
85120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 7
74121091 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 7
46410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7
50102201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7
80100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7
46431100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 7
22131000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7
46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 7
72101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (hardware) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7
36630000 ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 7
50103000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 7
51421400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 7
51161200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 7
47717137 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 7
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7
51211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 7
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7
46691931 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 7
85101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7
46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 7
47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 7
66030000 ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 7
51421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 7
72202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 7
66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 7
47524200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7
92611000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 7
70221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ 7
74141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) 7
63400000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 7
63212403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7
63212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7
46161200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 7
85140000 ΑΛΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7
46751000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7
47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 7
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 7
66301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 7
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 7
74841500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 7
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 7
45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7
50401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 7
51651637 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 7
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 7
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 7
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 7
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 6
52470000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 6
47916700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 6
52471300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 6
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6
45311201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 6
45321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 6
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6
46461203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6
47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 6
52483119 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 6
52483200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 6
86221921 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 6
46191000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 6
51470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6
45256201 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 6
51411403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 6
72203201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 6
72203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6
72202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6
92621303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ Η ΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 6
51421104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 6
47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 6
55111002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
51551300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 6
51431300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 6
46901006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 6
64201700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6
56101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ], ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 6
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 6
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6
47524955 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 6
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 6
93291900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 6
45321223 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 6
70221303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6
46691533 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 6
51340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΤΩΝ 6
50301100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 6
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6
70320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6
46471110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ 6
66031000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 6
79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) 6
45400000 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 6
79112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ) 6
51121300 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 6
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6
64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) 6
51171100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 6
92310000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 6
51473200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 6
85591304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6
74902000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 6
51441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 6
51221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 6
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 6
51473700 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 6
85141601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 6
46160000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 6
45211400 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 6
47767902 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 6
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 6
46411300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6
51382500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 6
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 6
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 6
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6
74141600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 6
52431200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 6
74141204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 6
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 6
74141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6
50302200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6
46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 6
45256200 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 6
51411243 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 6
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 5
68201202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. 5
51651713 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5
47767900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 5
46411400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
45321229 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5
46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 5
51473406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΐΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΐΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 5
46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 5
82191101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 5
52461300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 5
51511307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 5
65231001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5
51100000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 5
85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5
52331000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 5
92131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 5
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 5
47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 5
47750000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5
42991000 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 5
74203104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 5
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 5
46621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 5
47788906 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 5
52461504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5
73111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 5
51651206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ 5
62101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 5
46493909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 5
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5
86901000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 5
51641300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5
79111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5
51180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 5
46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 5
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 5
68201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. 5
59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 5
64201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5
22120000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 5
51161100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5
51472100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 5
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5
52421049 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 5
46331106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5
46431400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5
46311102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 5
67120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 5
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 5
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 5
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 5
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 5
47595504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5
46731500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 5
22112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 5
65231002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ Κ.Λ.Π.) 5
46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
46471201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5
80421000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 5
71201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5
72100000 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
46411000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5
80422007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 5
46691403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5
47646500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5
47646503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 5
90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 5
46121100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5
52482215 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 5
46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
60240000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 5
47646540 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 5
10831100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ 5
51421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 5
51430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 5
47524300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ 5
52482200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) 5
46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 5
52620000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 5
52481300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5
72203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5
86221908 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 5
45216400 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 5
70201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 5
47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 5
52483505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 5
46382912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5
72501200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5
45331200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5
74401100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ 5
51440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 5
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 5
45110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ· ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
85201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5
47545421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5
50301000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5
51532300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 5
03210000 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 5
46431200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ DVD 5
51473711 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5
46692002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5
49393102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 5
46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 5
46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5
46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 5
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 5
85141306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 5
74601500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 5
73101308 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 5
52483204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ 5
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5
46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 4
66199901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 4
46361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 4
46341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 4
47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4
51451008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 4
45333000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4
51461210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 4
50200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
47524210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 4
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4
51471400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ 4
50102200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
15930000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 4
51471509 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 4
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4
68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 4
51220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 4
68311400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4
46481014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 4
85320000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 4
46431113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
85121212 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4
46661006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 4
46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4
85110000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4
51330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 4
47916900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 4
64202400 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 4
20420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 4
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 4
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4
51331107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4
64202000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4
51541201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4
51541302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, Η ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 4
64201701 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERNET) 4
24520000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 4
80421001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4
37001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 4
47535311 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 4
64201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 4
47524000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4
80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4
51571012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 4
46131000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4
46421118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 4
51611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 4
18120000 ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4
79903900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 4
46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4
79901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4
79121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4
51431106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 4
64200000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4
51641208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4
47799100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑΣ (ΑΝΤΙΚΩΝ) 4
46451008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 4
47515201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 4
92201100 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4
47515200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 4
46361302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 4
51441401 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 4
47788616 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
74901900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
74841504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 4
51651630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4
74841502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 4
74841400 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 4
47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4
45112102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 4
51441100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
46411324 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 4
74700000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 4
74601301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4
45311235 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 4
51382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
46461221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 4
92001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟ 4
50501001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 4
46711100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4
69202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 4
46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 4
51151000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 4
47515100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 4
45112000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4
50501000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 4
46161212 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 4
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 4
52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 4
45112000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 4
52321003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΐΑΣ 4
46331108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ 4
47433300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 4
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4
46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
52411200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ "ΜΙΚΡΩΝ" ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΨΙΛΙΚΩΝ) 4
47747503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 4
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4
23701100 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ, ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 4
62090000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4
46411206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 4
52421025 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΣΟΡΤΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 4
46411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 4
52421060 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 4
52441000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 4
74141400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 4
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 4
52441400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΔΙΧΤΥΩΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4
50302222 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4
46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4
46731630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 4
74131100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4
51181200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) 4
52461000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 4
74131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 4
74130000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 4
74121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 4
52461645 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 4
46741000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4
61901000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4
46741101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α. 4
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4
61900000 ΆΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4
46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 4
52481505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 4
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4
45320000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4
52482203 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 4
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 4
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4
52482300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 4
46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 4
52483304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 4
52483401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 4
46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 4
46382906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 4
46191004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4
46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 4
46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4
46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 4
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 4
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4
47636405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 4
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) 4
46321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 4
45330000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4
55301103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Α ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 4
71201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 4
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 4
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ 4
47595825 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 4
70221213 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 4
56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 4
56101109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 4
71121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
56101111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 4
71121402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) 4
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4
71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
51421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 4
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
46441100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4
47231505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 4
58141000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 4
71112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 4
51431200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4
45256202 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 4
70321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4
47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 4
14130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 4
70223000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 4
45310000 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4
66121108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4
47515137 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
51171154 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 3
45253100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3
51191004 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3
46481010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 3
46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
51311091 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
51341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 3
46491907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 3
51351000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 3
51380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ, ΜΑΛΑΚΙΑ) 3
51382099 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3
51382107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 3
46492304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 3
46492306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) 3
46492316 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 3
13200000 ΥΦΑΝΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 3
51411104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 3
51411213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ [ΒΟΛΑΝ] ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 3
51411227 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3
51411300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΨΙΛΙΚΩΝ) 3
51411400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3
51421105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ 3
46493322 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 3
46493325 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 3
51421403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 3
51431111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
51432100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 3
51432102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
51441207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 3
51451009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Η ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 3
51461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
46493916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 3
08111100 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ 3
46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 3
45401014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 3
46620000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 3
46621100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
46631009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 3
46641000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ 3
46651001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3
51511300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
46661002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
45442000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 3
46661005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 3
51522126 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 3
51531200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 3
36140000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 3
15810000 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3
29242401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3
51532427 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3
51532447 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Portland, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 3
46691308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3
51541300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ 3
51561100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 3
46121305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
51610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 3
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3
51620000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 3
51621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
51621014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 3
51640000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
46691555 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3
46131214 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ 3
46691905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 3
20590000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
51651300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 3
51651400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 3
51651545 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 3
51651582 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 3
51651608 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 3
46141106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3
46141204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 3
40103000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3
51660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 3
46691999 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
51701005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3
51701006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3
46141325 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 3
52110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟΣ 3
52221000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 3
46161108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 3
52251000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 3
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) 3
46170000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 3
52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 3
52321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
52330000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 3
52331017 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 3
46171108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 3
46731000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3
52421004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΜΠΛΕΙΖΕΡ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 3
46171117 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 3
46171124 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 3
26701100 ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 3
46731507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 3
46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3
46731606 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
52441300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
52441509 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 3
46731622 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 3
52451012 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 3
52451033 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3
52452100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 3
46731634 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 3
46181102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 3
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3
52461600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
52461644 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3
52461650 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3
52481407 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 3
52482111 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 3
42222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3
42222100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3
46741212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ 3
52483806 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 3
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3
46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) 3
32120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
46761903 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
43121000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
55101001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 3
55101002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 3
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 3
55301301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 3
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 3
47191003 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ) 3
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3
46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 3
46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 3
58131000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 3
58141200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3
58142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 3
47241600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 3
47241608 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3
46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 3
32121307 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 3
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 3
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 3
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 3
47262701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 3
47262704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 3
60231100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 3
61101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 3
61200000 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 3
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 3
46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 3
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 3
46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 3
63301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
63301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 3
63301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3
63301200 ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3
63301204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Η ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3
47515151 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 3
63401100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 3
63402003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3
64121101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 3
47524115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3
64921201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "ΕΠ' ΕΝΕΧΥΡΩ" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗ) 3
64991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (FACTORING - FORFAITING) 3
65129000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 3
66121107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ Η ΜΕΣΙΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ 3
66121301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 3
46351000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 3
47524900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
66221007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3
67131000 ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 3
67201006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3
46361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 3
68201204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 3
46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3
47545424 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 3
70101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΕΔΡΩΝ) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 3
70201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 3
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3
70221211 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 3
70221302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3
47595521 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 3
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
71100000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
71101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 3500 kg, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 3
71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 3
47595709 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 3
71121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
46371005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 3
71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 3
71123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 3
47610000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3
43990000 ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
24410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
47626318 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 3
24420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 3
47646539 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3
72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3
72201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3
72302100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
72601000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3
73101500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 3
47717107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΜΠΛΕΙΖΕΡ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ 3
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3
46382917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 3
73111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΙΓ ΒΟΛΑΝ ΚΛΠ) 3
47717120 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ 3
73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 3
46382924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 3
73201900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 3
73202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 3
74101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3
47727000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3
74141401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3
74141506 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3
74141700 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3
47730000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 3
74150000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (holding companies) 3
47747515 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 3
74203103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3
74203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3
47757602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ 3
74203400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
74203401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
74203500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3
47760000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3
74205202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3
47767701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ 3
22121000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3
74401307 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) 3
47778210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ Η ΤΣΕΠΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 3
47778211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 3
47788300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ 3
47788309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 3
74841200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΝ 3
47788500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ 3
74841300 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3
24422300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
45112103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 3
74841501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 3
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
46421105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3
47788911 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 3
45112400 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 3
79120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3
80210000 ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3
80221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
45114903 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) 3
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
82201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 3
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 3
47916500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3
33121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3
85111300 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3
85121200 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ 3
85121230 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3
46431109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 3
85200000 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3
45201100 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ) 3
85321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 3
46431203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ) 3
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 3
50101000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 3
50101103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
86101000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3
86210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 3
86211001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
86221915 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 3
46431408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 3
45211002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 3
86901909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3
86901910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 3
33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 3
50302000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
50302100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
50500000 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3
50501002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3
92110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΩΝ 3
51101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 3
92130000 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 3
92201200 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3
46451003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α. 3
92312218 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 3
92321001 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.) 3
33160000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ 3
92621200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 3
51131200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3
93020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3
51141100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3
93050000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 3
25121001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3
93191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 3
01411200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΚΗΠΟΥΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 3
33204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3
93291103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) 3
93291106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 3
94110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 3
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 3
51150000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 3
51160000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3
96021302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) 3
46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 3
96041002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ) 3
47595815 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 2
43121202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ 2
50302232 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 2
71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
56101106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 2
51411100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
55901200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2
46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 2
45312003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
71123502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2
71200000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 2
51390000 ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 2
55301405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2
32121300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
55301114 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 2
46371014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ 2
90031000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2
55301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 2
71221002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 2
55300000 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2
43994000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2
46492311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 2
46441204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 2
46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2
55230000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
55201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 2
46381011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ 2
72111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
55121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 2
24421000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2
55121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 2
47646504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2
46381015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 2
72192100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2
47646516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
72192901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA) 2
55111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 2
46382100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
55111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 2
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) 2
46492302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ 2
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 2
46761910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM 2
46441205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ 2
45312000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2
52721201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
32121000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
52631001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
52501300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
46761305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
46761300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 2
46211000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2
43997000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2
72203500 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2
52483811 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2
52483809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
51382303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ 2
51382200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 2
52483700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΓΚΑΛΕΡΙ) 2
72401001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2
72500000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
52483500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ 2
52483309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ., ΖΩΝΤΑΝΩΝ 2
72600000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
52483301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 2
73101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2
52483300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΖΩΩΝ 2
47717000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
46751230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
34300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ 2
52483101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
47717106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ 2
26821300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΥΤΗΣ 2
52482303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 2
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2
46741304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, Η ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 2
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 2
46181215 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 2
45311237 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2
21201100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 2
46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
51181118 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
51381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 2
73111907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) 2
73120000 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2
52481500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
46741203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2
52481400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 2
47717118 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46471104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2
92113100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2
46741110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΙΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟΥ, ΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟ 2
13200000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ 2
92113104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2
46741109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2
51101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2
45221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 2
46391000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 2
46181201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
31621101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
52461678 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
74101906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ) 2
26800000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2
52461626 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 2
74121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2
46731800 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ) 2
74121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2
52461208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
52461121 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
74123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2
52461114 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2
46181103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
52452300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΩΝ 2
47717153 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΚΟΡΣΕΔΩΝ, ΛΑΣΤΕΞ, ΜΑΓΙΟ, ΤΙΡΑΝΤΩΝ, ΖΑΡΤΙΕΡΩΝ, ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
52452200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ (ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ), ΔΙΣΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΟΥ (ΠΙΚΑΠ) ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΜΠΑΚΤ 2
52452101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
25500000 ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 2
46731631 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 2
52451019 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
74141101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2
74141200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 2
74141203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) 2
21201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2
26701104 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2
31500000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 2
52441115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 2
52441104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2
92121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
21200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 2
74141502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) 2
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 2
74141504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
92121002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2
74141507 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
01120000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΟΥ 2
95221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ 2
74141701 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2
51371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 2
18121900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
74142301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2
92200000 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
31091302 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ 2
42122000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ 2
52421044 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ 2
74201000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 2
52421023 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΛΙΠ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 2
52421022 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46731215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ 2
46731100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 2
46411211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 2
33101700 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
45311225 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
52411135 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
96091900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46171107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2
52411000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2
46721400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 2
51361200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
10721000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
92312101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 2
46451004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ, ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 2
74203403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) 2
74203404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) 2
46451007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ] 2
45111200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 2
74203600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46171105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
47757619 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2
51360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
52321004 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΐΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
46461217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
92320000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
46411216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 2
52310000 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2
28110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 2
92321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
46721323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 2
52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2
46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 2
52270000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2
52250000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΤΩΝ 2
46711316 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΜΗ 2
47778000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
31021002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ 2
47778201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 2
47778202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ 2
46711201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2
52231100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ) 2
52212404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 2
74401101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 2
46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46141340 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
46411318 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2
52111093 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 2
47778209 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 2
46461219 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
74500000 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
92321003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ 2
92331003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2
47780000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
51701003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
51121200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2
51661200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2
26630000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2
18121401 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΛΠ) 2
74701100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2
74701300 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2
47788308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 2
74701302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2
74810000 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
51351001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 2
40300000 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 2
51651698 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
74831201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 2
74831300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2
46691960 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
47788401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46451009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Η ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 2
28510000 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2
92610000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ 2
74841302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΩΝ ΚΛΠ. (decorateur) 2
51341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΥΡΑΣ, ΚΡΑΣΙΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ (ΛΙΚΕΡ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 2
46491909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 2
26611201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 2
30021900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 2
33300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
46691949 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ 2
46691944 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
46691942 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Η ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ 2
47788516 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ 2
74841602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 2
74900000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46411408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 2
46491902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2
47788604 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΑΔΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ) 2
18121000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2
51651560 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2
51651529 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 2
51651528 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
75001100 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2
46411417 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 2
47788613 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
47788615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2
51651525 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 2
46691939 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
46691933 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ > 10 ΚΙΛΩΝ 2
51331201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 2
46691932 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
77211007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 2
47788622 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
77221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS, BLU-RAYS ΚΛΠ) 2
51651502 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
46140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2
46421104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2
25401300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΩΝ, ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΩΝ· ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
47788903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
77291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΕΡΙΤΣΩΝ ΚΛΠ) Η ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
38212300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 2
77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
26601200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 2
10392200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 2
51651200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
22130000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 2
02021003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ 2
51651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 2
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2
47799200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2
28121000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
38122700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 2
79111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2
46691563 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2
79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ 2
79112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 2
47891000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 2
51641110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
46461222 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 2
51641108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
51641000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2
46421114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
45114900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
46691543 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
51611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2
51611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2
37201003 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2
46130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2
11020000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 2
80101200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2
14110000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2
47913000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
26302200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
17130000 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΩΝ ΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΙΟΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΙΕ 2
51131219 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 2
46691508 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
51551348 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 2
51551326 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46421121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ 2
80421005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2
51321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2
20421500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ (MAKE-UP) Η ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 2
46421133 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2
47915900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ, ΠΙΑΤΙΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
08121000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ 2
51541107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2
80422009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΔΕΙΟΥ 2
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) 2
46121000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46120000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
51532455 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
45214500 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ), ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 2
47916000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
93011304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ 2
81291300 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2
46421134 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 2
51532454 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2
45121000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 2
45250000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2
10850000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ 2
51140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2
96091909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ (ΤΑΤΟΥΑΖ) 2
46691300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 2
28750000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
46691217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ 2
29320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
46111909 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 2
46691207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ 2
82910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2
46461113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 2
36220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
45451301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ 2
01611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ 2
36141300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
47917300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
46691106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2
82991908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) 2
46461120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
51532000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΖΑΜΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
46661010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
84131500 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2
47919901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 2
84131800 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2
51531213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, Η ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 2
46661009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
47990000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 2
33131200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
47992101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 2
51531205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2
51311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) 2
51531100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 2
85121000 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2
47992401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 2
93041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 2
85121202 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2
51531000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 2
51522207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 2
85121209 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2
85121210 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) 2
51522107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 2
85121216 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 2
47998501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 2
85121220 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 2
51521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 2
85121226 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2
96011904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ 2
51511310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΟΧΙ 2
46651008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
93051000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
45201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2
36131001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ 2
20413200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ 2
46431112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
17302200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2
85141800 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α. 2
85200000 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
45311000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2
46641005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 2
51473600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 2
85310000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2
49390000 ΆΛΛΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
85311101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 2
29230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
51161227 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΣΟΡΤΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 2
51473526 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 2
51141216 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 2
93131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
49393000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2
49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 2
45421201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2
49393900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
29229201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2
51211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ 2
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2
01631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46431209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 2
93131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ Η ΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2
45201401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
45405000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 2
85590000 ΆΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 2
85591000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
46480000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
17300000 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2
50101090 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
25220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2
51473302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 2
46621207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2
10841201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
51473215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 2
46621200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2
51472221 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2
50101100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2
35131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
10711101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
86100000 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
96041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 2
01241004 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
86101200 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2
50101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 2
86101400 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2
50101201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 2
50101400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 2
50102000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
18231200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 2
86101900 ΆΛΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2
51161301 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 2
86211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
51141293 AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2
46521109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2
46521107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 2
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2
25992907 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2
46511011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2
51471101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ 2
86221910 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) 2
25221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2
45220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ 2
50103013 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
13203000 ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ), ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ 2
46493930 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΤΕΝΩΝ, ΤΣΙΜΠΙΔΙΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΟΥΡΚΕΤΩΝ, ΛΑΒΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑΤΟΣ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 2
51461204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
50201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
50201090 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2
86221930 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2
86221931 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2
51461116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 2
46493913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΙΩΝ, ΚΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
19200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2
86900000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
51450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2
35111008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2
46493905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2
67121004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2
45322100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2
43291904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2
67121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2
67131004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2
43291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2
10520000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 2
67201003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
01122115 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 2
51432106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ 2
46360000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2
66199903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 2
43222003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ 2
86901506 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2
66199101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2
47524983 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 2
46351002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 2
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 2
66011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 2
32309000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 2
65230000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
65221003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2
65221002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (factoring) 2
46341202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤΩΝ 2
51432101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
01130000 ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 2
65111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 2
15840000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 2
64991900 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. 2
68311600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2
47524103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2
64202702 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΑ - ΕΔΑΦΟΥΣ 2
32502202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
64201600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2
47535312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ 2
64193000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
47515157 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
63401201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2
47540000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
51161269 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
47545000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
47515133 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ 2
47515128 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
47545401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΩΣ 1000 V 2
47545415 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2
46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 2
47515108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ 2
69202302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
63212404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 2
46493402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 2
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2
69203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2
69203201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2
29130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 2
63210000 ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 2
43221107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 2
62100000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
70121200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2
27402400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
01431000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ 2
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2
47300000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
61201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 2
47545438 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
51191000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 2
61201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2
70201204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ, ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ) 2
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2
47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2
61103101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ 2
46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 2
18131004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ 2
60242204 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2
51181242 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 2
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 2
70221201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2
47292100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 2
47290000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
46493315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 2
60230000 ΑΛΛΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2
60220000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ 2
46493104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
60210000 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2
60101102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 2
60100000 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 2
59141001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2
59131102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
59130000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2
32131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
50301237 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2
46461211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 2
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
59121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 2
47595517 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 2
59111202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2
51181120 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 2
70310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2
51411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2
28521000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2
70321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 2
47595613 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2
70321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2
46493100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
50302211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
71101001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 2
58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 2
46441110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) 2
47231511 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 2
46492329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2
47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
24302200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΩΝ 2
47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 2
58111200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 2
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2
47221000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2
56211901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2
43131000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 2
46221006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ 2
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2
46492328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2
45312200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2
71121203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 2
47191009 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (SEX SHOP) 2
71121301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 2
56101907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2
46371008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 2
47191001 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2
71121401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΧΕΡΣΑΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ, ΕΝΑΕΡΙΩΝ) 2
56101113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 2
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) 2
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 2
74141096 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 1
74141301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
74141302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ franchise ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1
74141500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
74141503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 1
74142000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) 1
74142300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 1
74200000 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
74202000 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
74202091 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
74202101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΚΟΠΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΠ) 1
74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
74202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΛΠ) 1
74202400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 1
74203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
74203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
74203201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
74203304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 1
74203501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1
74204000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ "ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ" 1
74205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 1
74205104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1
74206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
74207100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
74207103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1
74207301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ 1
74207402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1
74207404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1
74300000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1
74301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1
74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 1
74301107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 1
74301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1
74301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΤΟΧΗΣ, ΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ) 1
74301501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1
74301503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 1
74301600 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 1
74401201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 1
74401202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 1
74401303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΙΓ ΒΟΛΑΝ ΚΛΠ) 1
74501000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
74501200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1
74502000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
74502300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
74601300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1
74701101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
74701301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
74813102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 1
74813400 ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
74830000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 1
74831400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1
74841000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
74841101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 1
74841201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (ΑΜΟΙΒΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) 1
74841304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 1
74841309 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ) 1
74841503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
74841601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ). 1
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
75000000 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
75001000 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
75001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
75131400 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1
75131500 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 1
75131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1
75131700 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1
77221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ 1
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
77291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
77291300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
77291600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
77291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 1
77391900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
78200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1
78201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
78201500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 1
78201600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
78300000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1
78301000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1
78301200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
78301600 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
79112300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ) 1
79112301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 1
79121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 1
79901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 1
80100000 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
80101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1
80201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1
80421004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 1
80421006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
80422000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
80422003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1
80422006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 1
81220000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
81291900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
82301202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1
82911100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
82990000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
82991000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
82991900 ΆΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
82991902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΑ 1
82991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ) 1
82991907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΚΛΠ) 1
84121400 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
84131100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΡΑ 1
84131400 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1
84131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1
85111105 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
85111200 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
85111215 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
85111224 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 1
85121091 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
85121206 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
85121207 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
85121219 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
85121222 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1
85121231 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
85121234 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
85131000 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
85131102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ 1
85141600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
85310000 ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
85311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1
85321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1
85411100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85411200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85411400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85421000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85421200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85511003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 1
85511007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 1
85521202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΔΕΙΟΥ 1
85521300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
85521900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
85530000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1
85531101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
85531200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΠΙΛΟΤΩΝ) ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 1
85591100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1
85591200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT) 1
85591910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1
85601001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1
86101106 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 1
86101201 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1
86101513 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
86101514 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
86101517 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1
86101518 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
86211003 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
86211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
86220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
86221900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
86221901 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
86221906 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
86221918 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
86221919 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 1
86221924 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
86221926 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
86221927 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
86221929 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
86221935 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 1
86231901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
86231903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
86901204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1
86901501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ 1
86901600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 1
86901801 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 1
86901802 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
86901804 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 1
86901903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 1
87301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 1
88101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 1
88101400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 1
88911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 1
88911300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1
88991100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1
88991900 ΆΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
90002300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
90002400 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
90011007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ 1
90020000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 1
90021108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
90021904 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 1
90021905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ 1
90031112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 1
90031114 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
90031117 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ 1
90041011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
90041012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1
91011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1
91320000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1
91331400 ΠΑΡΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
92000000 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 1
92001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 1
92001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 1
92002900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 1
92113102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 1
92113200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, Π.Δ.Κ.Α. 1
92113201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ 1
92120000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ 1
92311000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
92312102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
92312206 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
92312216 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 1
92341000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
92341203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1
92520000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
92531100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ 1
92611002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ "ΚΑΡΤ" 1
92621300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
92621301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1
92621305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 1
92621308 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΙΝΩΝ 1
92711000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 1
92711003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟ 1
92721200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
93010000 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
93011301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ 1
93022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 1
93022300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ (ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) 1
93022301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) 1
93022302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΙΓΙΕΡ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ 1
93031201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙΚΗΔΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ, ΚΛΠ. 1
93040000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 1
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
93111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ 1
93111003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑΣ) 1
93131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ, ΠΙΛΑΤΕΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ) 1
93191000 ΆΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
93191300 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 1
93191305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΒΛΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 1
93210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 1
93291000 ΆΛΛΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
93291104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) 1
93291905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 1
93292000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
95211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
95221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
95230000 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
95250000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
95251000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
95291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
96011000 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
96011901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ 1
96011902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 1
96011903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ 1
96021304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 1
96041006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ) 1
96090000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
96091100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1
96091103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1
96091910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1
96091911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ) 1
51561331 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ 1
01110000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 1
01110000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 1
01113400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ [ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ] 1
01121205 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1
01121215 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1
01122117 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ 1
01122130 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΕΩΝ 1
01130000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ, ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ 1
01132400 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
01133902 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1
01221400 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ 1
01241002 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
01250000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 1
01252000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
01261200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1
01283000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Η ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 1
01283001 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 1
01301030 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
01411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1
01411119 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1
01420000 ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
01421001 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 1
01451000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ 1
01471101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
01472100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΚΟΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ 1
01472200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ 1
01492000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 1
01492100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 1
01492300 ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ, ΠΑΣΤΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 1
01501000 ΜΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
02021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ 1
02100000 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
03212300 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
05021200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, [ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ] 1
08931000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 1
10113100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1
10131401 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 1
10203000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ 1
10320000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
10321700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
10392201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1
10392301 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
10410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
10412300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 1
10412900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 1
10415901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1
10510000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 1
10511100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1
10514000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ (ΠΗΓΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙ) 1
10515000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
10521000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 1
10610000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 1
10621300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ· ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ· ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ· ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
10710000 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
10711000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ, ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 1
10711102 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 1
10721201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
10820000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 1
10822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
10831000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 1
10851100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΕΝΤΟΣΘΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΤΟ ΑΙΜΑ 1
10860000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
10861000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
10891200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΑΙ ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ· ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ· ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 1
10891900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
11021000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ· ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 1
11050000 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 1
11071901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
11103000 ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1
11201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ 1
13100000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 1
13102000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΛΩΣΗ 1
13106000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 1
13108500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ 1
13109201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΥΠΙΩΝ) 1
13201300 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ 1
13201500 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ 1
13910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 1
13920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1
13922401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ 1
13991401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΤΩΝ 1
14121000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ 1
14131400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ-ΤΑΓΙΕΡ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ (ΖΙΠ-ΚΙΛΟΤ), ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ (ΣΑΛΟΠΕΤ), ΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΚΟΝΤΩΝ (ΣΟΡΤΣ), ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1
14132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ 1
14142100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ 1
14190000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 1
14191300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ), ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
14192200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ), ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ, ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ· ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ 1
14211000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ 1
14211200 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 1
14221000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗ 1
14310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 1
14400000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΙΟΥ 1
15120000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1
15200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
15201300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ, ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
15311201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΓΑΝΗΤΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ (ΤΣΙΠΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
15330000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
15332100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
15410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
15421300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1
15613300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1
15710000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 1
15811000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ, ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 1
15811100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ 1
15811101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
15811200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 1
15820000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
15821201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 1
15850000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
15851100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 1
15870000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
15891400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
15910000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
15911000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
15931000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΥΓΙΑ 1
15961000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ 1
16001200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 1
16232000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
16241301 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΞΥΛΟ 1
17110000 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΙΝΩΝ 1
17120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 1
17164500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ 1
17210000 ΎΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ 1
17211200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
17211402 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
17221000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
17221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 1
17230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) 1
17401000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 1
17401601 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ 1
17543500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΙΑΣ, ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ 1
17600000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 1
18131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1
18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1
18132000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ 1
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1
18141003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ, ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1
18203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1
18223000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1
18223092 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1
18223093 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ) 1
18230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 1
18231400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΛΙΠ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
18232100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ 1
18232400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ 1
18241100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
18244200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΦΙΛΕΔΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 1
19202900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
19301000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
19301092 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ 1
20101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ > ΤΩΝ 6 mm, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ 1
20141000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 1
20143000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ· ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 1
20165900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. 1
20300000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ 1
20301100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 1
20301200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 1
20301200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ· ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 1
20302000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 1
20410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 1
20414100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 1
20421000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 1
20421100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ 1
20421900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ· ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
20521000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΩΝ 1
20595000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
20595900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
21100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
21125500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΑΡΜΠΟΝ), ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ 1
21125600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ Η ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ 1
21211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
21220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 1
21221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
21230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΑ) 1
21250000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Π.Δ.Κ.Α. 1
22111000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 1
22113000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
22140000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 1
22141000 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 1
22151300 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 1
22197200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ 1
22210000 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 1
22213000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 1
22213002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22220000 ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 1
22221090 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΛΠ.) 1
22221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 1
22221300 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
22221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22223000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 1
22223200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
22231200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22240000 ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1
22241003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1
22242002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
22251000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1
22251001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1
22290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
22292300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22292600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ· ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22292900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
22310000 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 1
23100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) 1
23129000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 1
23192300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΑΜΠΟΥΛΩΝ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1
23200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
23411102 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
23420000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
23610000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1
23611200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 1
23611201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ 1
23631000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1
23691900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. 1
23701105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1
23701200 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ 1
23991300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1
23991901 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΛΠ) 1
24101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 1
24135200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ, ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ, ΚΡΟΤΙΚΩΝ, ΚΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΒΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΥΠΕΡΒΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ Η ΥΠΕΡΟΞΕΩΝ 1
24147100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ 1
24156000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
24158000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
24165100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
24300000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ 1
24301000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 1
24301100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 1
24302400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 1
24421100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 1
24422200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΡΓΙΛΙΟΥ 1
24441101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 1
24442600 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
24513200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 1
24521000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 1
24620000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΖΕΛΑΤΙΝΩΝ 1
24640000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1
24660000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
25110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 1
25112300 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
25112302 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
25210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 1
25211100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
25214200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ 1
25221500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
25242300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
25249003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΕΥΤΩΝ Η ΘΕΡΜΟΧΥΤΕΥΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 1
25400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 1
25612200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
25720000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ 1
25931000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 1
25992901 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
25992903 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 1
25992906 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 1
26113000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 1
26114101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1
26120000 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 1
26121100 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΚΥΡΤΩΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ 1
26200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
26209000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
26209100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
26211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
26261300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
26302300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Η ΛΗΨΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ Η ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) 1
26511200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Portland, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 1
26513000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ· ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 1
26610000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1
26612000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1
26621000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1
26631000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1
26661100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α. 1
26700000 ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ 1
26701102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1
26701106 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 1
26821200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ 1
27100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ 1
27101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 1
27114300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ > 16 KVA 1
27120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
27123100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V 1
27202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
27320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1
27400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
27421000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ 1
27422200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1
27511100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
27521401 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 1
27901000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ 1
27903300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
28111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 1
28112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
28112300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (profiles) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
28114000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 1
28211201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1
28221000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ 1
28221400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ· ΓΕΡΑΝΩΝ· ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
28221601 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
28229000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
28231300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1
28250000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
28251200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
28251300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
28290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
28292000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ· ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ· ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ (ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ) 1
28294100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
28512201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
28512202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
28620000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1
28630000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ 1
28720000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1
28752000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΦΗ, ΣΠΑΘΙΑ, ΞΙΦΟΛΟΓΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΠΛΑ) 1
28752400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΔΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
28931700 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΠΟΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΙΠΗ Η ΕΛΑΙΑ) 1
28991100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ) 1
28993000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29105900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29131100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 1
29201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
29202200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1
29221600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1
29221601 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
29229000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1
29229200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1
29231000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 1
29239200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
29240000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
29409000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
29531300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Η ΟΣΠΡΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
29542200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ 1
29560000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29562000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
29562500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
29600000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 1
29710000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
30021200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ =< 10 kg, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "laptops", "notebooks" ΚΑΙ "sub-notebooks" 1
30112000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
30306000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1
31011100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
31021000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
31090000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
31099100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
31106100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 1
31109200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
31204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
31502500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΤΟΙΧΟΥ 1
31620000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
31621100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
32100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
32106000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 1
32121305 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ 1
32200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
32209000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ 1
32300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ Η ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
32309100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
32403900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
32500000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
32502200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ· ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ· ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ· ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ· ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
32502203 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ) 1
32502300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
32994100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ· ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
32995900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
32995903 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 1
33100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
33101000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
33101800 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΐΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
33109000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) 1
33121504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΙ, ΑΡΠΑΓΕΣ, ΚΑΔΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΚΛΑΡΚ ΚΛΠ) 1
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 1
33121604 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
33121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33141101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΛΠ) 1
33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 1
33161000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ 1
33202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1
33203900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33204100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33206000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 1
33206400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΩΝ 1
33207000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΑΝΟΣΤΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ 1
33209200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 1
33400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
33401100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ 1
33401300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
33409000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
33501200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ 1
34100000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
34102200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ > 1500 cc, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 1
34200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
34302000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 1
35119101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 1
35119300 ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 1
35121300 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 1
35131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
35140000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
35221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 1
35300000 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
36002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 1
36121100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
36121202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ 1
36141400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, (ΟΠΩΣ Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΙ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΜΠΑΜΠΟΥ) 1
36142001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1
36221201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ 1
36500000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 1
36610000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
36636000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΠΙΡΤΩΝ, ΥΓΡΟΥ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ 1
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1
37200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
37201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
37201009 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 1
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1
38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
39001401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
40301001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ 1
41002002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟ 1
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ 1
42112004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ 1
42131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 1
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 1
42211100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 1
42211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ)· ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ· ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1
42212000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 1
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) 1
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
42221200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
42221301 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 1
42991900 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
42992901 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 1
43121100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 1
43211001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ 1
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 1
43211006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1
43221202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) 1
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
43291901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ Η ΟΧΙ) 1
43321000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 1
43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1
43331002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΛΑΞΕΥΤΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ 1
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1
43342001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΙ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΛΠ 1
43391900 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1
43994002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 1
43995003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ 1
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 1
45111105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 1
45111201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1
45111202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
45112102 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 1
45112300 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΗΣ 1
45113100 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
45114000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45114902 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1
45191102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) 1
45194100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
45201109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1
45201301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) 1
45202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45202105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
45211300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1
45213100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1
45214100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
45214200 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
45216300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1
45216401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1
45217000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
45217100 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
45222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1
45230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΟΔΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
45231000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΔΟΥΣ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 1
45231200 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ, ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ 1
45231500 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1
45251000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 1
45251001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
45311100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1
45311103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1
45311200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1
45311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45311226 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
45311227 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ) 1
45312000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
45312006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45313000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 1
45314200 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
45321104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45321202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
45321207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45321208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
45321219 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
45322900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
45332000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1
45342100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ 1
45342200 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
45342201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
45343100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ 1
45343200 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
45401017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ >= 50 CC 1
45402001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 1
45402013 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
45411000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1
45421305 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
45431000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 1
45440000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1
45441000 ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
45442100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
45451100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 1
45501000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
45600000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΩΣ ΠΑΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
46111901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
46111913 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
46111922 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡΥΖΙΟΥ 1
46111927 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46121106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 1
46121107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46121202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1
46121203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ) 1
46121307 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1
46121312 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
46131100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
46131101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
46131104 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 1
46131201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1
46131202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 1
46131210 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1
46131211 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
46131212 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 1
46131218 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
46131219 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
46131220 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ 1
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1
46141102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ 1
46141200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46141202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46141301 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46141309 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46141311 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
46141313 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 1
46141317 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
46141318 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
46141319 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
46141335 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
46151902 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46151905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ) 1
46151909 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
46161000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46161109 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ 1
46161202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 1
46161210 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 1
46161211 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΖΑΚΕΤΩΝ, ΓΙΛΕΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΩΝ 1
46161302 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ 1
46171102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46171106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
46171112 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1
46171116 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
46171125 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1
46171126 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46171127 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΜΗ ΖΩΝΤΩΝ 1
46171202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1
46171203 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
46171205 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΥΘΟΥ 1
46171300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 1
46180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46181000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46181108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1
46181200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
46181205 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
46181208 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
46181212 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 1
46181213 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 1
46181214 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46181900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46181901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46181904 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46181906 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46181907 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46191001 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ 1
46191005 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
46211409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 1
46211901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΦΡΥΚΤΟΥ ΚΑΦΕ 1
46211902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
46211919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1
46221002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) 1
46221003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ, ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 1
46221004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46231010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ 1
46241001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 1
46311105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ 1
46311112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
46311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
46311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 1
46311216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
46321106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 1
46321203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΑΛΜΗ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ Η ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ 1
46331000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
46331200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ 1
46341103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ 1
46341106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
46341207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ 1
46350000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 1
46351003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ 1
46361000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
46361100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ 1
46361103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΣΑΣ 1
46361201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
46361204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 1
46361206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46361301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 1
46361303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 1
46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 1
46371010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ 1
46371011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 1
46380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 1
46381001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 1
46381009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ 1
46381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
46382905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ) 1
46382907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 1
46382908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΥΛΩΝ, ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ 1
46382916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1
46382921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ 1
46391200 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1
46411100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ 1
46411203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΛΙΝΑ) ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1
46411212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1
46411215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 1
46411303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΟΝ 1
46411304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46411307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
46411314 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 1
46411321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ 1
46411325 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1
46411405 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ 1
46411406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 1
46411409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ 1
46421107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ, ΦΟΔΡΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ, ΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ 1
46421109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46421110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΩΝ 1
46421111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΜΠΛΕΙΖΕΡ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ 1
46421112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46421115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 1
46421120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ, ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46421124 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ 1
46421125 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΚΟΡΣΕΔΩΝ, ΛΑΣΤΕΞ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΤΙΡΑΝΤΩΝ, ΖΑΡΤΙΕΡΩΝ, ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46421135 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1
46421151 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
46421152 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 1
46421156 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΝΕΛΩΝ ΖΕΡΣΕΪ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΖΑΚΕΤΩΝ, ΓΙΛΕΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 1
46421203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ 1
46431101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46431110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Η ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΕΡΩΝ 1
46431115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46431204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ 1
46431207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 1
46431210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46431213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ 1
46431302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 1
46431305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 1
46431407 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 1
46431412 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΑΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46431413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46431417 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46431421 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ, ΦΙΛΜ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 1
46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
46441000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1
46441108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
46451001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ 1
46451002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ 1
46451010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 1
46461101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46461102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 1
46461111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 1
46461112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
46461201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 1
46461205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46461206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
46461207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
46461208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1
46461210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1
46461213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ 1
46461220 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46471000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
46471103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
46471111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
46471112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46471113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46471114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 1
46471117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1
46471208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΤΟΙΧΟΥ 1
46471209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ 1
46471211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46471302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)] 1
46481003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 1
46481005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ 1
46481009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 1
46481012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΡΟΛΟΓΙΩΝ 1
46481016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΥΣΟ Η ΑΡΓΥΡΟ 1
46491000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46491100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
46491101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ Η ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 1
46491102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46491205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 1
46491206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΦΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΘΩΝ 1
46491208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ, ΣΠΑΡΤΟ Η ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46491910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 1
46491912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) 1
46491918 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46491921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΖΙΝΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΛΠ) 1
46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46492103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 1
46492202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1
46492203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 1
46492301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 1
46492321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1
46492322 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46492323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 1
46492330 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ 1
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46493202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η ΜΕ ΔΙΣΚΕΤΑ 1
46493203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 1
46493304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 1
46493310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46493311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46493320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1
46493329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 1
46493400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 1
46493600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ (ΣΟΥΒΕΝΙΡ) ΕΙΔΩΝ 1
46493602 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ 1
46493604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46493902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46493904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46493907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ 1
46493911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ΤΡΙΚ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ-ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 1
46493915 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1
46493917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (ΛΑΜΠΑΔΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ) 1
46493920 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΟΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΤΙΣ 1
46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46511005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
46511006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1
46511012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 1
46611119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΩΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΕΦΤΗΡΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1
46611204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 1
46621206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1
46621208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1
46621901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1
46621902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 1
46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
46631001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 1
46631011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΛΕΣΗ, ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ, ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ 1
46641003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΙΩΝ Η ΔΕΡΜΑΤΩΝ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
46651004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
46651005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ 1
46661003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1
46691103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΛΞΗ 1
46691118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ 1
46691130 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
46691201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
46691203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Π.Δ.Κ.Α., ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ 1
46691208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46691209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 1
46691212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 1
46691301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΡΥΛΩΝ, ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
46691303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1
46691304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
46691310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
46691402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ 1
46691412 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 1
46691413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΠΟΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΗ Η ΕΛΑΙΑ) 1
46691503 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
46691516 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ) 1
46691521 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1
46691525 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1
46691530 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 1
46691531 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46691532 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
46691534 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 1
46691537 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΩΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ 1
46691542 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 37,5 W, ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1
46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1
46691556 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691558 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1000 V 1
46691600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 1
46691603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 1
46691901 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ, ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΩΝ, ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46691909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > ΤΩΝ 300 LT 1
46691912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 1
46691913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1
46691929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET 1
46691940 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46691945 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 1
46691951 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΠ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691958 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691959 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691962 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 1
46691965 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 1
46691968 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 1
46691971 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 1
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46691982 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1
46691984 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46691985 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1
46691990 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Α, Β Η Γ 1
46691992 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ 1
46691998 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ 1
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 1
46692005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1
46692009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 1
46692016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46711000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46711102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ 1
46711107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1
46711200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 1
46711300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
46711306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 1
46711312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ) 1
46711315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ 1
46721100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 1
46721304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1
46721305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ 1
46721306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΩΝ 1
46721310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
46721328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 1
46721329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 99,94%, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
46721333 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 1
46721408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 1
46721417 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥ Η ΧΡΥΣΟΥ ΕΠΙΠΛΑΤΙΝΩΜΕΝΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
46721441 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ 1
46721442 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ 1
46731201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
46731209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ >= 6MM, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ 1
46731210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1
46731302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46731303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
46731403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΩΔΩΝ ΣΜΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 1
46731405 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ 1
46731502 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) 1
46731503 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΚΥΡΤΩΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ 1
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46731603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α. 1
46731608 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1
46731616 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΟΥ 1
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 1
46731647 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ 1
46731657 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 1
46731659 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 1
46731660 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 1
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1
46741102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
46741105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
46741106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
46741204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 1
46741207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1
46741209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
46741301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1
46741302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
46741305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ 1
46741306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1
46751103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 1
46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1
46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46751249 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1
46751256 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 1
46761106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ 1
46761115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1
46761118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 1
46761119 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ Η ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ 1
46761205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1
46761211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΥΠΙΩΝ) 1
46761303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
46761306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 1
46761315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
46761900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. 1
46761901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
46761914 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ Η ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΩΝ ΣΟΥΠΙΩΝ 1
46761917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ > 1 MM, ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
46761929 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
46771016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΚΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1
46901002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1
46901004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
47211206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΞΗΡΩΝ 1
47211211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ, ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
47220000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 1
47221400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1
47221406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΑΙΓΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1
47231000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47231512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
47241000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47241610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 1
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 1
47241701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
47250000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47252000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47252506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 1
47291802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47292303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1
47292400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47292406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
47292436 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 1
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47413102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΟΔΟΥ 1
47423000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47433301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47433304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
47510000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47515000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47515102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΚΡΑΦΩΝ, ΣΟΥΣΤΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1
47515125 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ, ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΝ ΤΣΙΡΚΟΥ 1
47515126 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 1
47515142 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
47515148 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47524102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
47524204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 1
47524305 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ Η ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 1
47524400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ 1
47524503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47524601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
47524602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
47524603 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
47524702 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
47524911 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 1
47524922 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 1
47524942 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) 1
47524947 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 1
47524949 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1
47524950 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47524956 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
47524960 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
47524981 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ 1
47535300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ 1
47535301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)] 1
47535313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ 1
47545431 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΥΣΑΝΩΝ 1
47595512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ 1
47595519 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
47595601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
47595808 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 1
47595811 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 1
47595812 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) 1
47595834 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 1
47616000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47620000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47626203 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1
47626317 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 1
47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) 1
47640000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47646501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΡ 1
47646515 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
47646523 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
47646529 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 1
47646534 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47646541 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ, ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 1
47646547 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 1
47650000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47656701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47656704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η ΜΕ ΔΙΣΚΕΤΑ 1
47656706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1
47656709 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ 1
47717109 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΑΚΙΩΝ Η ΜΠΛΕΙΖΕΡ 1
47717111 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 1
47717124 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
47717132 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
47717135 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1
47717141 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΕΛΩΝ 1
47717147 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1
47727202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 1
47737400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1
47737403 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
47740000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47747000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47747504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
47757612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 1
47767704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1
47767710 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47767800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
47767805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1
47767809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47767910 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΖΩΝΤΩΝ 1
47770000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47778206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 1
47788000 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47788303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ 1
47788320 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 1
47788322 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47788506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47788507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ) 1
47788518 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ Η ΟΧΙ 1
47788605 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47788612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ 1
47788617 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΙΩΝ, ΚΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
47788801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
47788804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1
47788809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1
47788900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
47788913 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 1
47788915 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1
47788916 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 1
47790000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
47799901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1
47911000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47912000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47912400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47912500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47914200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47915000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47915100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47916100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47916300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47916400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47917000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47918600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47918800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1
47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1
47991601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 1
47992102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 1
47995900 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ, ΠΙΑΤΙΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 1
47996100 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 1
47998800 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 1
47999900 ΆΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1
49310000 ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1
49320000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ 1
49321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ 1
49321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ 1
49321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
49391102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
49391200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1
49391203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1
49411201 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
49411202 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1
49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ 1
49411905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
49411907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
50101200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
50102001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ 1
50102104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
50103005 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
50201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
50201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
50201404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
50202101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ 1
50203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1
50301210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
50301214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
50301241 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
50302212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
50302228 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1
50303000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
50401016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
50402019 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
50402025 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 1
50403014 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
50404000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1
50501007 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1
51111200 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51111210 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ Η ΟΧΙ 1
51120000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51121100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1
51121304 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΥΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 1
51121318 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1
51121321 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51121331 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51131000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1
51131100 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 1
51131218 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1
51131235 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1
51131236 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1
51141108 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 1
51141113 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1
51141119 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΟΔΟΥ 1
51141202 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
51141211 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΡΙΩΝ 1
51141223 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
51141235 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
51141240 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1
51141277 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1
51141286 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ 1
51141295 AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 1
51141300 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1
51141301 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ => 2000 kg 1
51141330 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 1
51151012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΖΙΝΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΛΠ.) 1
51151017 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1
51151025 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 1
51151042 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1
51151063 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1
51151088 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
51161000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51161123 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ), ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ [ΒΟΛΑΝ] ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 1
51161171 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51161230 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 1
51170000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1
51171000 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 1
51171121 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
51171158 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1
51171190 AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 1
51181112 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51181114 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1
51181124 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α. 1
51181137 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 1
51181145 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1
51181207 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
51181304 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1
51210000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 1
51211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
51211109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 1
51211211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
51211300 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1
51211500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 1
51211513 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΨΑΡΙΩΝ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 1
51211516 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ 1
51211526 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1
51240000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1
51241013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 1
51311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
51311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ 1
51311206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 1
51321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 1
51331000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1
51331103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 1
51331106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ Η ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η ΚΡΕΜΑΣ 1
51331200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ 1
51331302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1
51341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 1
51341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1
51341104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1
51361000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
51370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 1
51371010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΑΠΟΚΑΦΕΙΝΩΜΕΝΟΥ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ 1
51371012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 1
51371017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ 1
51381001 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 1
51381007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 1
51381013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 1
51381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ